โครงการสร้างนวัฒกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสร้างนวัฒกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประจำปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมทำลูกประคบเพื่อสุขภาพและทักษะการนวด

ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลไร่อ้อย ชมรมผู้สูงอายุตำบลไร่อ้อย