จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการกำจัดวัชพืชตามแม่น้ำ ลำคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการกำจัดวัชพืชตามแม่น้ำ ลำคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง