มอบวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้หมู่บ้าน

มอบวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้หมู่บ้าน

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โดยมีนายอำเภอ และผู้กำกับการ สภ.อ.พิชัย เป็นประธานในพิธี