จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแจ้งเอี่ยม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแจ้งเอี่ยม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง