จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางซอยแสงประทีป หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางซอยแสงประทีป หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง