จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางคลองปลายนา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางคลองปลายนา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง