จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยการชะนะ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยการชะนะ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง