จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดงยาง หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดงยาง หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง