พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์