จ้างตกแต่งขบวนรถ ศิลปวัฒนธรรม ตามดครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตกแต่งขบวนรถ ศิลปวัฒนธรรม ตามดครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง