จ้างรถรับส่งมวลชน ตามโครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถรับส่งมวลชน ตามโครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง