ซื้อเสื้อนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเสื้อนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง