ซื้อดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 250 วัตต์ ชุดโคมไฟฟ้าพร้อมขาแบบหลังเต่า ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 250 วัตต์ ชุดโคมไฟฟ้าพร้อมขาแบบหลังเต่า ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง