จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สานทางซอยยายบัว (ช่วง 2) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สานทางซอยยายบัว (ช่วง 2) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง