จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางสนามกีฬา-ซอยร่วมใจ(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางสนามกีฬา-ซอยร่วมใจ(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง