กิจกรรมทำความสะอาด อบต.ไร่อ้อย

กิจกรรมทำความสะอาด ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

เพื่อป้องกันจากการระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”