ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านคลองกล้วยเหนือ

30 มี.ค.63 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองกล้วยเหนือ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ราย จึงมีค่ำสั่งให้ปิดหมู่บ้านไปเมื่อวันที่ 29 มี.ค.63