ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่อ้อย-บ้านคลองมุง ม.11

IMG_20200421_0001
IMG_20200421_0002