จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 5399 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 5399 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง