จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยนายพัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยนายพัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง