จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8272 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8272 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง