ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง