ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา