จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บท 5233 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บท 5233 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง