โครงสร้างส่วนราชการ

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

คลิกที่นี่ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.ไร่อ้อย