จ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิวสเลอลี่) พร้อมป้ายจราจร สายทางบ้านห้วยซึ้ง-บ้านคลองวัดไพร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิวสเลอลี่) พร้อมป้ายจราจร สายทางบ้านห้วยซึ้ง-บ้านคลองวัดไพร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง