จ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิวสเลอลี่) สายทางแยก ทล.117-บ้านไร่อ้อย (ซอยร่วมใจ1) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิวสเลอลี่) สายทางแยก ทล.117-บ้านไร่อ้อย (ซอยร่วมใจ1) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง