ซื้อต้นไม้ต่าง ๆ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต้นไม้ต่าง ๆ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง