จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6656 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6656 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง