ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

IMG_20200821_0002
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ-2563