ประกาศการใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 – 2564

ประกาศการใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 – 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-อบต.ไร่อ้อย