ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน อบต.ไร่อ้อย

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

 

 

84-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยมาตรการป้องกันการรับสินบน