ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

มาตการในการเผยแพรทางสาธารณะ