ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)

IMG_20200824_0001
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ