ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง