จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยร่วมใจ5 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางซอยร่วมใจ5 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง