จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสมบูรณ์สุข2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสมบูรณ์สุข2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง