จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างอนามัย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างอนามัย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง