จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเงินเกิด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเงินเกิด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง