จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองกล้วยเหนือ-บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านคลองกล้วยเหนือ-บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง