จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบนเกาะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบนเกาะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง