ประเพณีแข่งขัน เรือยาวประจำปี

ประเพณีแข่งขัน เรือยาวประจำปี

ณ ท่าน้ำวัดไร่อ้อย หมู่ที่ 6 บ้านไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์