จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง