จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง