จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง