จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง