จ้างปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำวัดท่าดินแดง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำวัดท่าดินแดง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง