ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีรต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.70-002 สายทางบ้านคลองกล้วยเหนือ-บ้านตาลพร้า หมู่ที่ 9

IMG_20210331_0001
ประกาศประกวดราคา