จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สายทางซอยแจ้งเอี่ยม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สายทางซอยแจ้งเอี่ยม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง