จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว สายทางแยก ทล.117-บ้านไร่อ้อย (ซอยร่วมใจ2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว สายทางแยก ทล.117-บ้านไร่อ้อย (ซอยร่วมใจ2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง